Mariken Ommegang in de traditie van de Maria Ommegang

van de Nicolaaskapel naar de Mariënburgkapel

  • Beschrijving
  • Reacties
  • Donateurs

De Mariken Ommegang

De Maria Ommegang die traditiegetrouw op Drievuldigheidsdag (de zondag na Pinksteren) plaatsvond in Nijmegen geven we in 2018 op zondag 27 mei een eigentijdse invulling: de Mariken Ommegang. Daarbij maken we wel gebruik van middeleeuwse tradities en symbolen. Gregoriaanse zang, de replica van de arm van Stefanus, een beeld van de Nijmeegse Maria, kaarslicht, maar ook de nog altijd slachtoffers zoekende Moenen. Stilzwijgende meditatieve groepen die meelopen in deze ommegang zijn bedoeld als inspirerende bezinning voor iedereen die wil proeven van wat Mariken doormaakte toen zij het licht zag, een ervaring die ook ons verhaal kan zijn.

Als u niet over een creditkaart beschikt kunt u ook rechtstreeks over maken op NL87 FVLB 0225 3182 96 t.n.v. Cultuurfonds Nijmegen o.v.v. Mariaommegang.

 

Aan het eind van de Ommegang wordt het wagenspel Masscheroen in de Mariënburgkapel vertolkt. Deze rechtszaak tussen God en de duivel staat symbool voor de vraag of vergeving van het kwade voor de mens mogelijk is. Kleinkunstenaar Marjolein Pieks vertolkt dat proces op eigentijdse wijze. Als extra worden gedichten voorgedragen.

De Nijmeegse koren ‘Voces Caelestes’ en de ‘Schola Karolus Magnus’ verzorgen de gregoriaanse gezangen. Een afvaardiging van de ‘Gebroeders van Limburg’ draagt de beelden mee die zowel in de tijd van hen als van Mariken in de Stevenskerk stonden. De Nijmeegse Rode Marikens en Nijmeegse belangengroepen zoals het Nijmeegse COC samen met andere deelnemers zetten ons midden in het heden.

De letter M, die Mariken redding bood tegen de duivel en symbool staat voor haar band met het goddelijke, staat centraal bij deze Ommegang, een tocht voor iedereen.

Zo dragen we het verhaal van Mariken de stad in, letterlijk en figuurlijk. De tocht begint bij de Nicolaaskapel (Valkhofkapel) en gaat langs het Mariabeeld in de Burchtstraat , door de Marikenstraat en eindigt bij de Mariënburgkapel. Hier wordt de Marikenweek geopend. Deze is van zondag 27 mei t/m 3 juni 2018.

Datum: Zondag 27 mei 2018 van 08.30 -10.30 uur

De kosten van deze ommegang zijn niet gedekt en daarom een crowdfundactie om deze bijzondere en waardevolle interpretatie van ons cultureel erfgoed mogelijk te maken. Het streefbedrag is € 1150,- Iedere bijdrage is welkom.

De tegenprestatie bestaat uit de mogelijkheid om een kaars mee te dragen tijdens de ommegang.

De relieken van Sint Steven en de Maria van Nijmegen

De arm van Sint Steven is een replica van de relikwie die in de Stevenskerk van 1272 tot ongeveer 1561 bewaard werd. Het betreft een reliekhuis in de vorm van een arm rondom een bot van de arm van de heilige Stefanus, de eerste diaken en eerste martelaar van het christendom. Sint Steven (eerste eeuw) is de allereerste christen die de opdracht kreeg om voor de behoeftige medemens te zorgen en kan zo worden gezien als de grondlegger van de huidige voedselbanken.

Het Mariabeeld, de Maria van Nijmegen, refereert aan een indertijd vermaard beeld dat in de 14de eeuw in de St. Stevenskerk werd geplaatst door hertog Willem I van Gelre. Dit deed hij na een overwinning in een veldslag. Het beeld werd een ware publiekstrekker en vele gelovigen bezochten het beeld om er bij te bidden. De wederwaardigheden van dit beeld zijn in nevelen gehuld maar wij dragen een beeld van Maria mee zoals het sinds eeuwen bekend is van de huidige Molenstraatskerk.

De Gebroeders van Limburg en de Maria-Omgang

Het verhaal van Mariken van Nimwegen is na de tijd van de Gebroeders van Limburg geschreven. Toch staan hun verhalen niet los van elkaar. De jonge schilders en Mariken zijn van Nijmegen en hebben zodoende dezelfde dingen gezien, zoals het beeld van Maria van Nijmegen.

Ook cultureel staan zij niet los van elkaar. Het wagenspel van Masscheroen, de reden dat Mariken zich van de duivel afwendt, was al een populair verhaal in de tijd van de Gebroeders van Limburg. Zij waren ongetwijfeld bekend met het Masscheroen verhaal en de morele les die ook de Mariken ons tot op heden leert.

Donateurs (1)

  1. Hubert Hendriks 
    1 jaar geleden
    €75

Voor deze website is een moderne browser vereist!

Upgrade vandaag nog!