Gebedenboek Maria van Gelre

  • Beschrijving
  • Reacties
  • Donateurs

Het project ‘Gebedenboek Maria van Gelre’ is gericht op restauratie en onderzoek van het middeleeuwse gebedenboek van hertogin Maria van Gelre en het toegankelijk maken van deze resultaten door middel van een expositie, een website, lezingen, en andere op een breed publiek gerichte activiteiten. 


Maria van Gelre is een tijdgenoot van de Gebroeders van Limburg en daardoor is de relatie tussen het gebedenboek en het werk van de Gebroeders van Limburg zowel van historisch  belang, als van grote waarde voor de beleving van de geschiedenis van Nijmegen.


De eerste fase van dit project heeft twee doelen: restauratie van het gebedenboek en het toegankelijk maken van de resultaten middels een website. Van het begrote bedrag is €10.000 gereserveerd als eerste aanzet tot de kosten van restauratie. In ruil voor deze bijdrage aan de ‘Staatsbibliothek zu Berlin’ krijgen wij de beschikking over onderzoekdata, beeldbestanden en verdere informatie over handschrift en restauratie. Daarnaast is €15.000 gereserveerd voor de opbouw van de website, waarop een volledige digitale opname van het boek beschikbaar komt, met transcriptie van teksten en toelichtingen. Dit bedrag wordt grotendeels besteed aan kosten voor de inzet van personeel (student-assistentie). De beeldbestanden worden door de bibliotheek beschikbaar gesteld.


In fase twee zetten we de stap naar een grootschaliger onderzoek en de voorbereiding van de tentoonstelling van het boek. De eerste fase levert daarvoor een essentiële basis en is voorwaardelijk voor de reeds toegezegde fondsen ten behoeve van het uiteindelijke resultaat.


Het resultaat van het project is de toezegging dat het gerestaureerde gebedenboek in Nijmegen gedurende een spraakmakende expositie wordt getoond. Het tweede resultaat is een website waardoor het werk breed kan worden gecommuniceerd.


Donateurs (0)

Niemand heeft dit project nog gesteund. Jij kunt de eerste zijn!

Voor deze website is een moderne browser vereist!

Upgrade vandaag nog!