Comité van aanbeveling

Het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen wordt ondersteund door een comité van aanbeveling.

 

F.J.M. (Frank) Boeijen

F.J.M. (Frank) Boeijen

Cultuur is noodzakelijk in het leven en staat midden in de samenleving. Foto: Karoly Effenberger

A.A.M. (Dries) van Agt

A.A.M. (Dries) van Agt

Kunst en cultuur zijn verheffend voor allen die eraan deelnemen. Zij verkwikken de menselijke geest, zij zijn als de oase in de dorre woestijn en als vogelzang in een barre winter.

H.M.F. (Hubert) Bruls

H.M.F. (Hubert) Bruls

Kunst en cultuur zijn waardevol voor het beoordelen van maatschappelijke deelname en gemeenschapsvorming. Deelname aan kunstzinnige en culturele activiteiten kweekt saamhorigheid en wederzijdse waardering, van jong tot oud. Niet voor niets zijn in deze sector een miljoen vrijwilligers wekelijks actief.

T.C. (Thom) de Graaf

T.C. (Thom) de Graaf

Los van hun intrinsieke waarde zijn kunst en cultuur ook van economisch belang: investeren in cultuur levert geld op, genereert banen en draagt aanzienlijk bij aan innovatie, educatie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

R. (Robert) Terwindt

R. (Robert) Terwindt

Met liefde werk ik mee aan een positief cultureel geluid.

E.M. (Esther-Mirjam) Sent

E.M. (Esther-Mirjam) Sent

In de kennisstad Nijmegen is een aantrekkelijk cultureel klimaat van groot belang. Ik wil me graag verbinden aan een fonds dat daaraan werkt.

 

Voor deze website is een moderne browser vereist!

Upgrade vandaag nog!